فیگور پوکویو و دوستانش

%10 210,000 190,000 تومان

ست فیگور 6 تکه پی جی ماسک

%8 270,000 250,000 تومان

عروسک پولیشی پپاپیگ (جرج)

%15 70,000 60,000 تومان

ست فیگور 9 تکه پی جی ماسک

%6 380,000 360,000 تومان